Nhuộm tóc bằng cà phê như thế nào?

Bài này được dịch từ trang www.livestrong.com Bạn không thể ngăn chặn tóc bạc khi nó bắt đầu chuyển màu, nhưng bạn có thể nhuộm màu cho nó để có cái nhìn trẻ trung hơn. Bài này trả lời câu hỏi nhuộm tóc bằng cà phê như thế nào. Đọc thêm bài 20 tác hại của cà phê tại […]

Read More