Liên hệ

Hotline: 0902 189 566 (a. Quyết)

Email: vietroasters@gmail.com

Website: Vietroaster.com

Địa chỉ xưởng Máy rang cà phê:

Khu Cầu Lề, xóm Hàn, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà nội